АСУ ознайомилася з досвідом сталого тваринництва Німеччини

©

Представники Асоціації «Свинарі України» взяли участь навчальному турі у рамках модулю 3 «Діджиталізація у тваринництві» проєкту SULAWE («Стале тваринництво та добробут тварин»).

Навчально-практична поїздка була організована Університетом Нюртінгег-Гайслінген (м. Нюртінген, Німеччина) та проходила з 8-го по 16-те квітня.

Серед учасників навчання були науково-педагогічні працівники Полтавського державного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького, Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, а також представники Асоціації «Свинарі України», Асоціації виробників молока та Науково-методичного центру вищої та фахової передвищої освіти.

Програма навчання включала питання діджиталізації тваринництва в Німеччині, зокрема щодо контролю стану здоров’я тварин та їх виробничих показників, мікроклімату у тваринницьких приміщеннях, технологічних процесів заготівлі, зберігання кормів і годівлі тварин, а також оцінки і прогнозування врожайності пасовищ. Окрему увагу приділили питанню веденню аграрного виробництва на засадах сталості та дотримання принципів забезпечення добробуту тварин із застосуванням сучасних цифрових технологій на прикладі дослідних баз університету та місцевих ферм.

Крім того, учасники проєкту ознайомилися з особливостями системи освіти у Німеччині та методичними прийомами навчання, впроваджених в університеті Нюртінген-Гайслінген, які в подальшому зможуть адаптувати у своїй практиці.


Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини. Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об'єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.