UTAGRO SWINE: фундаментальний підхід до створення бізнесу

©

Розуміння того, що відбувається у тваринництві та урахування потенційних викликів є важливими чинниками успішного бізнесу. Вести діяльність у непередбачуваних умовах непросто, проте досвід і розуміння  ситуації  з  можливістю  передбачити ризики дає змогу ефективно працювати. Про такий підхід до роботи говорили з Юрієм Титечком, одним з провідних експертів ринку, власником ТОВ «СВК Горинь» під торговою маркою UTAGRO SWINE, директором компанії UTAGRO.

— Пане Юрію, знаємо про Ваші наміри, крім подальшого виробництва якісних кормів для сільськогосподарських тварин і птиці, зайнятися безпосередньо свинарством. Які настрої та очікування щодо розвитку галузі маєте, враховуючи наявні виклики? У якому напрямі плануєте рухатися?

— Викликів не боїмося, більше того, наш підхід до бізнесу базується на постійному розвитку й удоскона- ленні. Маємо значний досвід роботи у тваринництві, який охоплює і управління фермою на 5 тис. свиней на відгодівлі, і професійну діяльність у сфері кормовиробництва. Це дало нам глибинне розуміння багатьох аспектів цієї галузі. Та й за період діяльності не один кризовий період пережили. Розуміємо, що виклики будуть зав- жди, але все ж бачимо добрі перспективи розвитку тваринництва в Україні. Ще кілька років тому я висловлював ідею щодо того, що виробництво треба переносити локально, щоб уникнути довгих відстаней перевезень і логістичних проблем. Зараз спостерігаємо підтвердження цьому, адже все частіше іноземні компанії пристосовують своє виробництво до місцевих умов і виробляють високоякісну продукцію на місцях. Так, певні елементи доведеться імпортувати, але саме виробництво можемо реалізувати тут. Тому вирішили рухатися в цьому напрямі та зосередитися на виробництві високоефективної та якісної генетики міжнародного рівня. Плануємо створювати комплексні генетичні рішення, які будемо реалізовувати в Україні.

Щодо ефективності виробництва, то навіть у найгірші часи ті, хто веде бізнес правильно, не є збитковими. Так, рівень дохідності не високий або близький до нуля, але без втрат. Тому переконаний, що на ринку залишаться гравці, які вміють правильно працювати і управляти як безпосереднім виробництвом, так і економікою господарства. При цьому швидке навчання та запровадження нових технологій, кращих світових практик є важливими для успішного сільського господарства.

— Чому саме зараз вирішили ввійти в галузь як виробник свиней? У чому вбачаєте свою перевагу порівняно з іншими новими гравцями на ринку?

— Нині ситуація не проста. Звісно, є частина людей, які йдуть у свинарський бізнес з бажанням максимально швидко і просто заробити кошти, але вони не встигнуть. Проте є інша частина, яка розпочинає займатися свинарством свідомо. Так і ми виходимо на ринок з чітким баченням того, що тут відбувається, і що можемо запро- понувати. Наша мета не просто виробляти певний об’єм свинини, а створювати дійсно якісний продукт, який зможе конкурувати з міжнародними аналогами. Тим паче, що все потрібне забезпечення для цього маємо (власна кормова база та власний за- вод з виробництва кормів, спеціалізо- вані знання та досвід). У такий спосіб зможемо краще реагувати на виклики наших фермерів, швидше доставляти тварин, надавати відповідний супровід. Адже різниця у вартості доставки тварин, якість і статус здоров’я яких підтверджені, з України і, наприклад з Данії, для виробника буде відчутною. Та й самі тварини переживатимуть не такий стрес від транспортування, що менше позначиться на їх здоров’ї та виробничих показниках. Це дуже важ- ливий момент швидкості реагування на запит клієнта. Тож в цьому і бачимо свої конкурентні переваги.

В цілому, маємо чіткий план щодо виходу на ринок і робимо це відповідально. Більше того, не плануємо об- межуватися тільки цим проєктом, а готуємося до подальшого розвитку.

— Обираючи генетичний напрям діяльності, які чинники враховували при цьому?

— Для нас головним чинником є висока якість продукції, яка була б конкурентоспроможною порівняно з європейськими аналогами. Впевнені у високих стандартах генетичної селекції, які досягли завдяки нашій стратегічній співпраці з Danish Genetics — визнаним світовим лідером у цій галузі. Ця партнерська взаємодія дає можливість застосовувати передові технології та мати доступ до кращих генетичних рішень, що забез- печує високу ефективність та конкурентні переваги і визнання на глобальному ринку.

Щодо умов франчайзингу, важливо відзначити, що, незважаючи на обмеження деяких генетичних компаній щодо експорту генетики, наша співпраця данським партнером відкриває унікальні можливості — дозволяє використовувати передові генетичні розробки та підтримує доступ до світового рівня експертизи.

Таке партнерство відкриває шлях нашій продукції, дозволяючи їй ефективно конкурувати на міжнародному ринку. Зокрема, спрямоване на успішну присутність в країнах Європейсько- го Союзу.

— Ви зазначили, що забезпечуватимете супровід, який би допоміг покращити менеджмент ферми. Чи плануєте сформувати команду, яка тісно співпрацюватиме з покупцями, допомагаючи їм правильно організувати виробництво?

— Абсолютно правильно. Плануємо надавати нашим клієнтам підтримку не лише після укладення угоди, а й забезпечувати супровід з як питань генетики, так і годівлі. Нам важливо забезпечити максимальну ефективність генетики, поєднавши переваги генетичної та кормової компанії. 

Адже перша прагне до повного розкриття генетичного потенціалу, а друга — шукає баланс між природними можливостями тварин і реаліями ринку. Розуміємо, що власники хочуть оптимізувати витрати, тому готові сприяти їм у досягненні цих цілей шляхом надання ефективного менеджменту та оптимізації собівартості продукції. Для цього створюємо цифрові рішення, які дозволять потенційним клієнтам ознайомитися з умовами утримання тварини в режимі реального часу.

Тобто хочемо показати виробництво не лише з точки зору маркетингу, але й як реальний процес.

Також почали формувати команду спеціалістів технічної підтримки: провели частину консультацій з вітчизняними спеціалістами, які мають великий досвід і добру репутацію. 

— Зараз в Україні актуалізуються питання імплементських вимог благополуччя свиней. Чи враховували це під час будівництва комплексу? 

— Усі аспекти інтеграції на європейський ринок, включаючи вимоги щодо здоров’я тварин та їх утримання врахували заздалегідь. Відповідно, проєкт був розроблений з урахуванням всіх норм, у відповідності яким впевнені.

Погоджуюся, що впровадження цих вимог спричинить додаткові складнощі, але процес неминучий. Це анало- гічно ситуації на ринку автомобільного бізнесу, де дизельні двигуни вже починають зникати,  а  електромобілі — переважають. Тож до цього треба готуватися…

Варто розуміти, що, з одного боку, щоб відповідати всім нормам, доведеться збільшити витрати, проте з другого — належні умови утримання тварин дозволять підвищити ефективність їх вирощування, забезпечуючи стійке виробництво.

— Наразі без автоматизованих систем та інформаційних техноло- гій практично будь-яке виробни- цтво є неможливим. Які сучасні тех- нологічні рішення, на ваш погляд, можуть сприяти максимізації про- дуктивності тварин, та які з них за- провадили у своєму господарстві?

— Справді, автоматизовані цифрові технології — надійні та ефективні інструменти, які можуть допомогти у підвищенні ефективності свинарства. Їх обов’язково впроваджуватимемо, адже це — ключ до майбутнього. До того ж на власні очі побачили технологічні ферми, які продовжують працювати і залишаються конкурентоспроможними на ринку саме завдяки цим інноваціям. Вони реалізуються з мінімальним втручанням людини, завдяки чітким алгоритмам виконання: можна задати основні функції для комп’ютера, а потім просто контролювати виконання і коригувати їх у разі потреби. Це виключає потребу проводити щоденний ручний контроль і залучати додаткових працівників.

Проте застосовуємо й традиційні технологічні рішення, які за умілого використання теж дають відповідний ефект. Так, у цеху опоросу  збільшили площу утримання в розрахунку на одну голову. Обладнали систему як сухої, так і вологої годівлі для молодняка. Хоча у цій технологічно-віковій групі плануємо застосовувати саме вологу годівлю, яка стимулює більше споживання корму тваринами.

Важливим є питання мікроклімату у маточнику, щоб і свиноматкам, і поросятам було комфортно. Тому вста- новили систему обігріву припливного повітря для свиноматок. У зимовий період використовуватимемо локаль- ний обігрів для поросят. При проєктуванні щілинної підлоги у маточнику та на дорощуванні, передбачили місця для розташування поросят, щоб уникнути протягів. Усі приміщення утеплені, що дозволяє зберігати температуру взимку та запобігає перегріванню влітку. Хоча додатково до цього встановили систему мікродисперсного охолодження.

З метою економії  електроенергії та забезпечення ефективної циркуляції повітря, обладнали підвісну стелю з розрахунку відповідного обсягу повітря.

— У галузі свинарства питання персоналу — одне з найпроблемніших. Враховуючи ваш підхід до справ, як вирішували питання дефіциту кадрів?

— На фермі 10  осіб  працюватиме безпосередньо з тваринами, буде один обліковець та керівник. Усі етапи виробництва автоматизовані, тому працівники виконуватимуть функції операторів. Найбільше роботи та відповідальності припадатиме на цех опоросу, тому тут потрібні висококваліфіковані працівники, які можуть добре дбати про поросят. У разі правильного виконання роботи за алго- ритмом, виникнення проблем не передбачаємо. Зі свого досвіду знаю, що робота може бути ефективною і без значної кількості персоналу, особливо якщо ферма добре технологічно оснащена.

— Успіх залежить від високих технологій, якісної генетики та якісних кормів. Однак якість роботи персоналу також є ключовою. Оскільки кількість працівників буде невеликою, яку систему мотивації плануєте запровадити задля досягнення цільових показників діяльності?

— У  сучасному  світі,  де  динаміка бізнесу стрімко змінюється, визначальною стає не лише сила стратегій та продуктів, але й енергія й особис- тий підхід людей, що працюють у одній команді. У нашій компанії віримо, що справжня мотивація — ключ до досягнення максимальних результатів. Розуміємо, що кожен працівник — унікальна особистість із власними амбіціями та цілями. Тому підхід до мотивації базуємо на глибокому розумінні потреб кожного члена команди. Крім того, віримо в силу відкритого спілкування та співпраці: наші працівники відчувають, що їхні думки та ідеї цінують, а кожен може внести вагомий внесок у розвиток компанії. Також прагнемо, щоб вони були не лише задоволеними своєю роботою, але й реалізованими в кар’єрному плані. Система навчання та підтримки дозволяє кожному працівникові розкрити свій потенціал, отримуючи відповідні посади та відповідну заробітну плату.


PigUA.info за матеріалами журналу «Прибуткове Свинарство:воєнний дайджест» №78

Журнал «Прибуткове свинарство» — унікальне спеціалізоване видання в Україні, присвячене виключно свинарству, засноване у вересні 2010-го року.

Контакти для придбання/підписки журналу: тел.: +380673578494, e-mail: derkach_v@dykun.com.ua