АСУ: благополуччя та сталість — майбутнє тваринництва

©

Благополуччя тварин та стале виробництво — майбутнє вітчизняного тваринництва, до якого треба готуватися сьогодні. Тож Асоціація «Свинарі України» активно долучається до ініціатив, спрямованих на втілення відповідних трансформацій, у тому числі в рамках проєкту SuLaWe.

Асоціація «Свинарі України» приєдналася до третьої зустрічі Наглядової ради проєкту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Стале тваринництво та добробут тварин» (SuLaWe), яка відбулася 12−14 лютого у Словенії. Університет Любляни запросив партнерів з українських та єврорейських ВНЗ*, а також трьох вітчизняних бізнес-асоціацій (Асоціація «Свинарі України», Асоціація виробників молока, Тваринпром) для обговорення проміжних результатів роботи та планування подальших активностей у рамках проєкту.

Учасники узгодили ролі та перелік завдань щодо розробки навчальних модулів з питань благополуччя, сталого виробництва та діджиталізації у тваринництві, обговорили питання організації навчальньних поїздок та запланованих заходів для підвищення обізнаності щодо благополуччя тварин і сталого виробництва.

Зокрема, вивчити досвід європейських колег у цій царині представники галузевих бізнес-об'єднань та вітчизняних аграрних «вишів» зможуть у ході навчальних турів до Шведського університету сільськогосподарських наук, Університету Нюртінген-Гайслінген та Університету Любляни. Так, під час освітніх візитів українські академічні та бізнес-партнери проєкту ознайомляться із практиками підвищення благополуччя тварин на усіх виробничих етапах і забезпечення сталого виробництва, в тому числі на базі реальних господарств. Крім того, українські учасники ініціативи матимуть змогу перейняти досвід європейських колег та сучасні підходи до професійної підготовки як молодих, так і практикуючих ветеринарів і технологів на базі університетів і центрів підвищення кваліфікації.

Окрім планування наступних етапів реалізації проєкту, учасники Наглядової ради SuLaWe обговорили і поточний статус імплементації європейського законодавства щодо благополуччя та сталого виробництва, а також із цим пов'язані складнощі:

«Чіткість та прозорість європейських нормативних документів дозволяє наблизити вітчизняну законодавчу базу до цих вимог без істотних бар'єрів, адже ці практики ми просто переймаємо. Так, АСУ безпосередньо долучалася до розробки наказів про благополуччя тварин під час утримання, транспортування, умертвіння та забою. Враховуючи, що набуття чинності вимог до благополуччя тварин в Україні попередньо заплановане на 2026-й, наразі активізується робота із підвищення обізнаності стейкхолдерів, у тому числі розробляються навчальні програми для відповідального персоналу як операторів ринку, так і для представників державних, зокрема контролюючих органів. Така попередня підготовка сприятиме гармонічнішому перебігу трансформацій у майбутньому. При цьому найпершою задачею для вітчизняного бізнесу є усвідомлення невідворотності таких змін і проведення самооцінки власної готовності до них за допомогою затверджених запитальників», — зауважують в Асоціації «Свинарі України».

* Проєкт міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу Еразмус+ «Стале тваринництво та добробут тварин» (SULAWE) об'єднав науковців українських (Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Полтавський державний аграрний університет та Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти) та європейських «вищів» (Університету прикладних наук Нюертінген-Гайслінген, Шведський та Люблянський університети) з галузевими бізнес-асоціаціями (Асоціація «Свинарі України», Асоціація виробників молока, Тваринпром). У ході реалізації проєкту протягом 2023−2025 рр. представники наукової спільноти та тваринницького бізнесу матимуть змогу перейняти досвід кращих європейських університетів з підготовки молодих спеціалістів та підвищення кваліфікації фахівців тваринницьких підприємств.


Асоціація «Свинарі України» — неприбуткова, добровільна організація, заснована вітчизняними виробниками свинини. Головні цілі об'єднання — представництво і захист прав та інтересів господарств об'єднання, сприяння розробці та впровадженню нових технологій ефективного виробництва свинини, розширення ринків збуту, захист внутрішнього ринку збуту.