Аграрії не втрачають статус платника ЄП4 при зменшенні внаслідок війни частки с/г виробництва нижче 75%

©

Експерти аналітичного центру Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) «Розумна країна» за підтримки Програми USAID з аграрного і сільського розвитку - АГРО проаналізували питання: чи повинен сільськогосподарський (далі – с/г) товаровиробник 4-ої групи єдиного податку (далі – ЄП) у якого частка власного сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (2022) становить менше ніж 75 відсотків перейти на загальну систему оподаткування з 2023 року?

С/г товаровиробник 4-ої групи ЄП, у якого частка власного сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік (2022) становить менше ніж 75 відсотків у 2023 році, може залишитися платником єдиного податку відповідно до абзацу другого пп. 298.8.4 п. 298.8 ст. 298 ПК України за умови отримання рішення обласної ради за місцезнаходженням такого товаровиробника про наявність обставин непереборної сили саме в їх регіоні і перебування його у переліку суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин.

Таке рішення обласної ради може бути видано на підставі листа Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0−7.1, яким визнано дію в Україні обставин непереборної сили.

«На підставі діючих норм податкового кодексу, с/г виробники не втрачають статус платника ЄП4 при зменшенні частки с/г виробництва нижче 75%, якщо таке зменшення частки с/г виробництво сталося внаслідок обставин непереборної сили. В даному випадку обставиною непереборної сили для всієї території України є військова агресія рф та бойові дії. Це підтверджується загальним листом Торгово-промислової плати України, який вона видала 28 лютого поточного року. Обласна рада повинна прийняти рішення про наявність обставин непереборної сили та перелік суб'єктів господарювання, що постраждали внаслідок таких обставин. С/г виробники, які включені до такого переліку, далі повинні подати до податкової це рішення разом із декларацією, щоб підтвердити свій статус платника ЄП4», — коментує Дмитро Кохан, радник ВАР з питань взаємодії з органами державної влади.

Довідка. Для отримання рішення обласної ради про дію обставин непереборної сили або для підсилення позиції товаровиробника може виникнути необхідність в додатковому отриманні індивідуального сертифіката про дію обставин непереборної сили на конкретного суб'єкта господарювання, що унеможливило виконання конкретних вимог законодавства, який видається відповідною регіональною Торгово-промисловою палатою України (далі - ТПП).

ПОВНИЙ АНАЛІЗ:

1. Відповідно до пп. «а» пп. 4 п. 291.4 ст. 291 ПК України до четвертої групи платників ЄП відносяться с/г товаровиробники — юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми, у яких частка с/г товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Згідно пп. 14.1.235 п. 14.1 ст. 14 ПК України с/г товаровиробник — юридична особа незалежно від організаційно-правової форми або фізична особа — підприємець, яка займається виробництвом с/г продукції та/або розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах (озерах, ставках та водосховищах) та її переробкою на власних чи орендованих потужностях, у тому числі власновиробленої сировини на давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.

Пп. 14.1.262 п. 14.1 ст. 14 ПК України передбачає, що частка с/г товаровиробництва для цілей глави 1 розділу XIV цього Кодексу — питома вага доходу с/г товаровиробника, отриманого від реалізації с/г продукції власного виробництва та продуктів її переробки, у загальній сумі його доходу, що враховується під час визначення права такого товаровиробника на реєстрацію як платника податку.

Згідно абзацу першого пп. 298.8.4 п. 298.8 ст. 298 ПК України у разі коли у податковому (звітному) році частка с/г товаровиробництва становить менш як 75 відсотків, с/г товаровиробник — юридична особа сплачує податки у наступному податковому (звітному) році на загальних підставах.

Таким чином, с/г товаровиробники 4-ої групи ЄП, у яких частка власного сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік не буде дорівнювати або перевищувати 75 відсотків, будуть змушені перейти на сплату податків на загальних підставах починаючи з наступного податкового (звітного) року.

Більше за посиланням: uacouncil.org/uk