Аграрні розписки: нові можливості для виробників свинини

Проблема браку вільних обігових коштів, які можна було б спрямувати на розвиток бізнесу, знайома більшості виробників. Проте розроблено інструмент, який відкриває можливості фінансування не на «кабальних» умовах, — аграрна розписка. Як він працює на практиці, розповів експерт з розвитку бізнесу Ростислав Павловський під час VI Міжнародного дня свиноферми.

ДОВІДКА

Проект «Аграрні розписки в Україні» з 2015-го року впроваджує Міжнародна фінансова корпорація (IFC), що входить до Групи Світового банку, в партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією.

Мета Проекту — покращити доступ до фінансових ресурсів для малих та середніх сільськогосподарських товаровиробників шляхом запуску в Україні фінансового інструменту «аграрні розписки».

Основні партнери Проекту: органи державної влади (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство юстиції України); приватний сектор (постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки, зернотрейдери), міжнародні організації.

У результаті роботи Проекту малі та середні сільськогосподарські товаровиробники отримають ефективний інструмент, що сприятиме залученню додаткових фінансових ресурсів за рахунок прозорості відносин із кредитором та здешевлення процедури оформлення порівняно з іншими інструментами.

В Україні процедуру застосування аграрних розписок як фінансового інструмента регулює низка законодавчих актів, зокрема Закон України «Про аграрні розписки», Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок», а також зміни до Наказів Міністерства юстиції України «Про затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», «Про правила ведення нотаріального діловодства»; Інструкції з організації примусового виконання рішень і Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення та справляння державного мита».

Агарна розписка: ключові особливості

Відповідно до Закону України «Про аграрні розписки», аграрна розписка — це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання позичальника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.

Предметом зобов’язання є безумовна виплата грошових коштів (поставка с.-г. продукції) згідно з формулою розрахунку суми, прив’язаної до конкретного виду й кількості продукції (згідно з вказаною в розписці кількістю та якістю чи за формулою перерахунку на випадок поставки продукції іншої якості).

Заставою для аграрної розписки є:

 • майбутня сільськогосподарська продукція (рослинництва чи тваринництва). Причому вона не може перебувати в інших заставах на день видачі розписки (окрім застави за іншими аграрними розписками).
 • на день отримання с.-г. продукції предметом застави стає відповідна її кількість.

Залежно від предмета застави аграрна розписка буває: товарна і фінансова. Предметом зобов’язань товарної розписки є поставка продукції, а фінансової — грошова виплата.

Сторони аграрної розписки — позичальник та кредитор. Першими можуть бути особи, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування земельною ділянкою для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Кредиторами є: постачальники техніки, обладнання, насіння, добрив, засобів захисту рослин, паливно-мастильних матеріалів, банки й фінансові установи, трейдери, переробні підприємства, виконавці робіт та послуг, інші учасники ринку.

Аграрна розписка за результатами домовленості між кредитором і позичальником оформляється нотаріально та вноситься до Державного реєстру і Реєстру аграрних розписок.

Ключовими особливостями аграрної розписки є:

 • Безумовне зобов’язання — позичальник за заграною розпискою беззаперечно зобов’язаний здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити певну суму грошових коштів кредитору.
 • Застава — майбутній врожай або поголів’я тварин.
 • Позасудова процедура примусового виконання.
 • Пріоритетність вимог кредиторів за аграрною розпискою в досягненні виконання, адже позичальник добровільно бере на себе зобов’язання за аграрною розпискою, погоджуючись із усіма умовами угоди з кредитором.
 • Зниження ризику впливу цінових та курсових коливань. Аграрна розписка дозволяє фіксувати ціни або зазначати формули перерахунку ціни на момент розрахунку.
 • Прив’язка до конкретної земельної ділянки (землі с.-г. призначення під майбутній урожай або право оренди чи власності на землю під тваринницькою фермою), яка виступає основною умовою для надання аграрної розписки,  але не може бути заставою.
 • Вартість оформлення аграрної розписки (державне мито) найдешевша порівняно з вартістю інших фінансових інструментів.
 • Кредитор може проводити моніторинг наявності заставного майна до моменту виконання позичальником своїх зобов’язань і тим самим контролювати фінансові ризики.

Тож аграрна розписка — новий фінансовий інструмент, який спрощує доступ агровиробників до фінансових ресурсів, а для переробних підприємств і закупівельних організацій гарантує забезпечення належної поставки сировини. Це найгнучкіший і найзахищеніший спосіб кредитування під заставу виробленої с.-г. продукції, адже має кілька переваг для виробника:

 • можливість збільшення обсягу заставного майна;
 • можливість управління валютними та ціновими ризиками;
 • спрощений і вчасний доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів;
 • формування позитивної кредитної історії.

«Життєвий цикл» аграрної розписки

Включає такі етапи:

 1. Підготовка — сторони домовляються про видачу аграрної розписки, готують проект розписки і договору (опційно).
 2. Видача аграрної розписки — укладання договору надання грошових коштів/поставки товару/виконання робіт/надання послуг та безпосередня видача аграрної розписки.
 3. Моніторинг — на підставі Закону «Про аграрні розписки» кредитор здійснює моніторинг наявності заставного майна, зазначеного у розписці.
 4. Виконання аграрної розписки — згідно з умовами, вказаними в документі. Так, позичальник здійснює перерахування відповідної суми коштів чи постачання продукції на суму, розраховану за формулою та попередньо прописану в агарній розписці.
 5. Примусове виконання* — примусове стягнення грошових коштів чи вилучення с.-г. продукції в межах виконавчого провадження без суду.

У загальному вигляді дія аграрної розписки продемонстрована на рисунку 3.

*Не обов’язковий етап — виникає у тому випадку, якщо позичальник не виконав умов аграрної розписки у домовлений строк.

ДОВІДКА

Обов’язкові реквізити фінансової аграрної розписки:

 • Назва «Фінансова аграрна розписка».
 • Строк виплати коштів.
 • Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці.
 • Зобов’язання виплатити кошти відповідно до формули, яка враховує кількість та родові ознаки с.-г. продукції.
 • Умови та місце виплати.
 • Опис предмету застави.
 • Дата та місце видачі.
 • Реквізити, підпис і печатка боржника.

Документ, який не містить даних відповідно до обов’язкових реквізитів, не є аграрною розпискою!

Проте умови виконання основного зобов’язання аграрної розписки можуть бути викладені або в самій розписці, або в окремому договорі. Останній можуть укладати до, під час або після видачі аграрної розписки, виходячи із домовленостей сторін. Основна вимога — зобов’язання боржника повинне залишатися безумовним.

Нотаріальне посвідчення аграрної розписки

Під час видачі аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню, а позичальник (боржник) і кредитор повинні бути фізично присутні в офісі нотаріуса. Обидві сторони повинні надати документи, що:

 • ідентифікують їх особисто;
 • ідентифікують юридичну особу, яку вони представляють;
 • підтверджують їх право підписувати аграрну розписку (статут, довіреність та ін.).

До того ж позичальник повинен надати документи, що підтверджують право користування землею (власність, оренда, інше).

Тексти товарних і/чи фінансових аграрних розписок викладаються на бланках нотаріальних документів (немає вимоги щодо формату документу або послідовності елементів). Після нотаріус перевіряє, щоб всі потрібні реквізити були в аграрній розписці, вносить інформацію до Державного реєстру обтяжень рухомого майна й перевіряє відсутність обтяження за відомостями, що містяться цьому реєстрі.

Оформлення аграрної розписки передбачає сплату державного мита в розмірі 0,01% від договірної вартості предмета застави, але не менше 5 і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Вартість нотаріальної реєстрації може бути сплачена однією зі сторін, 50:50 кожною зі сторін, або в будь-якому іншому співвідношенні, яке влаштовує обидві сторони.

Аграрну розписку вважають виданою з дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок. Адміністратором цього Реєстру є державне підприємство «Аграрні реєстри» http://agroregisters.com.ua/, яке гарантує доступ до інформації про видані аграрні розписки, які на момент звернення залишаються невиконаними. Разом із тим, реєстратор має право надавати інформацію про видані аграрні розписки та історію їх обігу лише за згодою боржника або кредитора.

Виконання аграрної розписки

Товарні аграрні розписки виконують поставкою вказаної в аграрній розписці сільськогосподарської продукції від агровиробника до кредитора. За згодою сторін виконання зобов’язань за такою розпискою можна здійснити передачею складських документів на сільськогосподарську продукцію, що зберігається на товарному складі.

Фінансові аграрні розписки виконують перерахуванням агровиробником коштів на вказаний кредитором банківський рахунок. Розрахунок суми до сплати здійснюють відповідно до формули, передбаченої в фінансовій аграрній розписці.

Водночас, кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний упродовж трьох робочих днів з дня її виконання зробити на ній напис «Виконано», скріпити його підписом і печаткою та повернути таку аграрну розписку позичальнику. Виконана аграрна розписка передається особисто кредитором агровиробнику або направляється на адресу виробника цінним листом. Затягування зняття застави недопустиме!

Виконання аграрної розписки частинами

Законодавством передбачено можливість часткового виконання зобов’язань за аграрною розпискою. У разі часткового виконання на ній роблять напис про виконану частину зобов’язань та розмір зобов’язання, що залишається. Відсутність на оригіналі аграрної розписки відміток про повне або часткове виконання є достатнім підтвердження безспірності вимог кредитора за розпискою.

У випадку неможливості виконання боржником зобов’язань за аграрною розпискою повністю, кредитор має право:

 • розпочати переговори щодо виконання виробником своїх зобов’язань наступного року за рахунок нового врожаю, що буде вирощений на тій самій ділянці;
 • розпочати процедуру примусового виконання та покрити невиконану частину зобов’язань с.-г. виробника.

Аграрні розписки для свинарів

З 2018-го року вітчизняні свинарі можуть скористатися аграрними розписками на весь комплекс необхідного для вирощування свиней обладнання і послуг (не на окремі його частини!) від компанії HOG SLAT. Наразі вона працює тільки з фінансовими розписками, які містить зобов’язання сплатити кошти відповідно до договору поставки (купівлі-продажу) обладнання, а також фіксує заставу для гарантії виконання зобов’язання, якою може бути:

 • продукція рослинництва майбутнього врожаю;
 • продукція тваринництва (поросята, які вже народжені або народяться у майбутньому та будуть поставлені на відгодівлю).

Головна умова для агровиробників щодо надання аграрної розписки — право власності чи оренди на землю сільськогосподарського призначення (під майбутнім урожаєм або фермою) має бути належним чином оформлене — присвоєний кадастровий номер та проведена державна реєстрація права оренди або права власності.


PigUA.info за матеріалами журналу «Прибуткове свинарство» №6 (48), грудень 2018 р.