Зростаючий вплив селекції на тривалість життя свиноматок — DanBred

Наразі відділ селекції та генетики центру SEGES концентрується на підвищенні життєстійкості племінних свиноматок. Висока тривалість життя свиноматок вже входить в селекційну мету компанії DanBred. Тепер в рамках докторської дисертації досліджується питання додаткового продовження життя свиноматок, що дозволить покращити як фінансові результати, так і благополуччя тварин.

Селекція, спрямована на підвищення тривалості життя свиноматок, впливає на тривалість їх продуктивного періоду, а отже, на їх виживаність. Підвищення виживаності позначиться на збільшенні маржинального прибутку, але також, як очікується, позитивно вплине на благополуччя тварин, оскільки може скоротити потенційні першопричини смертності. Спільно з Орхуським університетом відділ селекції та генетики центру SEGES досліджував способи збільшення тривалості життя свиноматок за допомогою вимірювань в промислових стадах в рамках генетичних випробувань DanBred. До теперішнього моменту проведено попередній селекційний аналіз тривалості життя племінних свиноматок, що представляють собою гібридні особини, а також були розроблені способи розрахунку племінної цінності на основі показників продуктивності.

«Результати докторської дисертації явно демонструють, як гетерозис ліній йоркшир DanBred і ландрас DanBred сприяє підвищенню тривалості життя свиноматок за рахунок збільшення віку відбираються свиней. Крім того, ми показали, що дані по промислових стадах застосовні при селекції, спрямованої на збільшення тривалості життя свиноматок», — зазначає докторант відділу селекції і генетики центру SEGES Бьярке Грове Поульсен . Він очікує, що по завершенню дисертації накопичиться достатньо нових знань і методик для істотного поліпшення селекції, спрямованої на збільшення тривалості життя свиноматок, за програмою селекції DanBred.

В рамках аналізу були досліджені три ознаки тривалості життя:

1) «вік на момент відлучення»;

2) вірогідність спарювання свиноматки в промисловому поголів'ї з моменту появи її першого гнізда;

3) вірогідність спарювання свиноматки в батьківському стаді з моменту появи її першого гнізда.

Селекція для підвищеної тривалості життя свиноматок в промислових стадах

Перш за все і головним чином, результати дисертації демонструють генетичну мінливість за ознаками тривалості життя як в промисловому поголів'ї так і в батьківському поголів'ї. Це необхідна умова для покращення перерахованих ознак за допомогою селекції. Однак генетична мінливість — одна справа, а знайти свиней з кращою генетикою — зовсім інше. Це частково залежить від спадковості. У цьому відношенні дослідження продемонструвало низький рівень спадковості за ознаками в промислових стадах, але високий рівень спадковості за ознаками в батьківському поголів'ї (див.таблицю 1).

Таблиця 1. Спадковість ліній ландрас DanBred і йоркшир DanBred, виражена у відсотках за трьома ознаками, проаналізованими в першій частині докторської дисертації.

 

 Тип стада

Ознака

Спадковість

Ландрас DanBred

Йоркшир DanBred

Промислове поголів’я

Вік на момент відлучення

6 %

5 %

Вірогідність спарювання свиноматки з моменту появи її першого гнізда

2 %

1 %

Батьківське поголів’я

Вірогідність спарювання свиноматки з моменту появи її першого гнізда

21 %

29 %

Аналіз також продемонстрував, що ознака тривалості життя не однаковий в різних типах поголів'я. У промисловому поголів’ї ознака «вік на момент відлучення» має велику генетичну кореляцію з ознакою «вірогідність спарювання свиноматки з моменту появи її першого гнізда» (81-86 %). На противагу цьому, при вимірюванні в батьківському поголів’ї ознака «вік на момент відлучення» має меншу генетичну кореляцію з ознакою «вірогідність спарювання свиноматки з моменту появи її першого гнізда» (17-24 %).

Таким чином, результати показують, що у батьківському поголів'ї простіше забезпечувати генетичний прогрес. Однак, оскільки генетична кореляція з ознакою «вік на момент відлучення» не надто висока, можливо, краще використовувати дані промислового поголів'я або обох типів поголів’я.

Гетерозис підвищує тривалість життя свиноматок 
Крім можливості використання показників продуктивності, докторська дисертація продемонструвала користь гетерозису для підвищення тривалості життя свиноматок як у гібридних особин F1, так і у свиноматок лінії Зіг-заг. Згідно з результатами, вік на момент відлучення гібрида F1 між лініями ландрас DanBred і йоркшир DanBred (DanBred F1, LY, YL), який виходить при гетерозисі 100%, збільшується завдяки гетерозису на 143 дні, а вік на момент відлучення свиноматок лінії Зіг-заг, отриманих при гетерозисі 66,7%, збільшується завдяки гетерозису в середньому на 95,6 дня. Середній вік на момент відлучення серед свиноматок у дослідженні становив 858 днів з урахуванням впливу гетерозису на тривалість життя.

«Гетерозис суттєво впливає на тривалість життя свиноматок. Результати служать нагадуванням про важливість допоміжного гетерозису для продуктивності», — пояснює Бьярке Грове Поульсен.

Тристороння система схрещування DanBred, яка, крім ліній йоркшир DanBred і ландрас DanBred, також включає лінію дюрок DanBred, дозволяє свиням досягати гетерозису 100% як в стадах свиноматок, так і в відгодівельних стадах.

Що таке гетерозис?
Гетерозис, також відомий як «енергія гібридів», визначається тим, що гібридні особини відрізняються більшою продуктивністю порівняно з передбачуваною на основі частки ознаки у батьківських порід. Наприклад, у гібридів F1 між лініями Ландрас і Йоркшир, як правило, продуктивність вище порівняно з середньою продуктивністю в двох чистих лініях.


danbred.com