Вплив фітобіотиків на інтенсивність росту поросят у період відлучення — ATH Company

Для розкриття генетичного потенціалу поросят у перші тижні життя необхідно організувати і забезпечити цілий комплекс заходів, основними з яких є повноцінна і збалансована годівля, менеджмент на фермі та в родильному відділенні. Від того, наскільки добре поросята розпочнуть розвиватися у підсисний період, як проходитиме процес відлучення, залежить подальший їх ріст та ефективність виробництва.

Осіпенко О. П. ,Лихач В. Я. ,Лихач А. В. ,Фаустов Р.В.,Кисельова С.О

 

В умовах (ПОП) «Вікторія» Миколаївської області було проведено два науково-господарських досліди.

Перший дослід було проведено на двох групах поросят поєднання ((Велика біла x Ландрас) x «Макстер»), яких відлучали у віці 21−28 діб, по 40 голів у групі. Умови утримання, та годівлі були однакові у двох групах. Поросята контрольної групи отримували з водою препарат колістину сульфату із розрахунку 6 мг/кг живої ваги, впродовж 5 днів під час відлучення.

Поросята дослідної групи, замість антибіотикотерапії отримували рідку фітобіотичну добавку (Liptosa Expert) у дозі 0,7 л/т питної води. Під час експерименту визначали кількість випадків ентеритів, збереженість поросят, живу масу.

Поросята контрольної та дослідної групи отримували однаковий повнораціонний престартерний комбікорм. Різниця полягала у схемі ветеринарної обробки поросят у період відлучення. Так, поросята контрольної групи отримували з водою препарат колістину сульфату із розрахунку 6 мг/кг живої маси, впродовж 5 днів під час відлучення. Поросята дослідної групи, замість антибіотикотерапії отримували рідку фітобіотичну добавку (Liptosa Expert), яка складалася із екстрактів рослин та середньоланцюгових жирних кислот в дозі 0,7 л/т питної води. Фітобіотик задавали за 3 доби до відлучення, та 4 доби після. Під час експерименту визначали кількість випадків ентеритів, збереженість поросят, живу масу.

Продуктивність піддослідних поросят (перший  дослід), 

Показник

Група

контрольна

дослідна

Кількість поросят на початку досліду, гол.

40

40

Кількість поросят в кінці досліду, гол.

38

39

Збереженість, %

95,0±1,00

97,5±0,80*

Жива маса на початку досліду, кг

6,40±0,32

6,41±0,30

Жива маса в кінці досліду, кг

7,49±0,20

7,55±0,18

Середньодобовий приріст, г

155,7±2,7

162,9±2,3*

Кількість поросят із ентеритами, гол.

4

2

Випадки виникнення ентеритів, %

10

5

Примітка. * - Р>0,95.

 

В результаті проведення першого науково-господарського досліду було встановлено, що у контрольній групі збереженість була на 2,5% вірогідно менша, ніж у дослідній групі і становила 95,0% (P>0,95). Середня жива маса поросят в кінці досліду у контрольній групі була 7,49 кг, тоді як у дослідній групі - 7,55 кг, або на 0,8% більша.

Таким чином, застосування рідкого фітобіотика (Liptosa Expert) може бути альтернативою застосування стандартної схеми із антибіотиками.

Під час другого науково-господарського досліду, ми визначали вплив сухого фітобіотика (Liptosa Expert) на показники приросту поросят під час стартового періоду, а також стан мікрофлори кишківника.

Другий дослід проводився на 90 поросятах: поєднання ((Велика Біла x Ландрас) x «Макстер») у віці 45−65 діб (стартовий період).

Поросята контрольної групи отримували повнораціонний комбікорм із додаванням антибіотика колістину сульфату та амоксициліну, а поросятам дослідної групи згодовували сухий фітобіотик (Liptosa Expert).

За результатами досліджень, встановлено, що використання фітобіотиків на прикладі (Liptosa Expert) у період відлучення може бути ефективним методом заміни використання антибіотиків, веде до збільшення збереженості поросят (2,5%), підвищення середньодобових приростів живої маси (12,4%), зменшенню конверсії корму (3%), зменшенню випадків ентеритів (5%) та розвитку корисної мікрофлори у кишківнику свиней.

Продуктивність піддослідних поросят (другий  дослід), 

Показник

Група

контрольна

дослідна

Кількість, гол.

45

45

Вік поросят на початку досліду, діб

45

45

Вік поросят в кінці досліду, діб

65

65

Тривалість досліду, діб

20

20

Середня жива маса поросят на початку досліду, кг

10,8±0,26

11,0±0,24

Середня жива поросят в кінці досліду, кг

21,3±0,38

22,8±0,40**

Середньодобовий приріст, г

525±4,20

590±5,12***

Конверсія корму, кг

1,40

1,34

Примітки: ** Р>0,99; *** Р>0,999.

Результати досліджень свідчать про те, що середня жива маса поросят дослідної групи в кінці експерименту, перевищувала контрольних аналогів на 7% і становила 22,8 кг, середньодобовий приріст живої маси також був більший, ніж у контрольній групі на 12,4% та становив 590 г. При цьому конверсія корму була менша у дослідній групі на 4,3% порівняно із контролем.

У кінці досліду, було зроблено дослідження кількісного складу мікрофлори товстого відділу кишківника. Зокрема, було встановлено, що кількість корисних мікроорганізмів Bifidobacterium spp. у кишківнику поросят дослідної перевищували в тисячі разів контрольних аналогів, а Lactobacillus spp. — у 125 разів.

Кількість патогенної мікрофлори E.coli була меншою в кишківнику поросят дослідної групи у 2,3 рази, а колоній Candida spp. і Candida albicans було менше в 152 рази порівняно із контролем.

У кінці досліду, було зроблено дослідження кількісного складу мікрофлори товстого відділу кишківника. Зокрема, було встановлено, що кількість корисних мікроорганізмів Bifidobacterium spp. у кишківнику поросят дослідної перевищували в тисячі разів контрольних аналогів, а Lactobacillus spp. – у 125 разів.

Кількість патогенної мікрофлори E.coli була меншою в кишківнику поросят дослідної групи у 2,3 рази, а колоній Candida spp. і Candida albicans було менше в 152 рази порівняно із контролем.

Кількісний склад мікрофлори товстого відділу кишківника

Вид мікроорганізмів

Група

контрольна

дослідна

Мікробіоценоз

КУО/г

КУО/г

Bifidobacterium spp.

7,6 × 105

9,2 × 108

Lactobacillus spp.

2,8 × 105

3,5 × 107

Escherichia coli

8,0 × 107

3,4 × 107

Candida spp., Candida albicans

6,4 × 105

4,2 × 103

 

Висновки та пропозиції. Отже, використання фітобіотиків на прикладі (Liptosa Expert L) постачальник ТОВ «Компанія «Агротрейдхім» (м. Київ) у період відлучення може бути ефективним методом заміни використання антибіотиків, що призводить до збільшення збереженості поросят, підвищення середньодобових приростів живої маси та розвитку корисної мікрофлори у кишківнику свиней.

ТОВ «Компанія Агротрейдхім» — компанія, заснована у 2007-му році, нині динамічно розвивається у сфері ветеринарного та зоотехнічного забезпечення і займає лідируючі позиції на ринку України.

+380 44 257 0859
www.athcompany.ua
infoathcompany@gmail.com