Поради з оцінки кнурів-плідників — Minitube (Німеччина)

Впровадження штучного осіменіння дало змогу по-іншому будувати систему репродукції на господарствах, що спеціалізуються на вирощуванні свиней.

Завдяки відбору та розведенню сперми, дослідженню кожного еякуляту кнура з'явилася можливість контролю процесу відтворення, якої галузь раніше не мала. З розведенням сперми та використанням трансцервікального осіменіння, сперми від одного кнура достатньо, щоб запліднити до 900 свиноматок протягом року. Тому вибір кнура-плідника — важливе завдання, до якого треба підходити системно, адже це має безпосередній вплив на продуктивність усієї ферми.

Основні критерії, які визначають кнура як якісного плідника: виражений статевий потяг, здатність до садки на фантом свиноматки та якісна сперма. Розберемо ключові параметри оцінки докладніше.

Загальні параметри оцінки

Головне завдання спеціаліста — підібрати кнура без будь-яких патологій, які можуть спричинити зниження фертильності, ускладнювати відбір сперми або зробити його неможливим. Оцінюють конституцію тіла, особливо звертають увагу на задні кінцівки. Зовнішні статеві органи — яєчки, прутень, препуцій — оглядають на відсутність/наявність травм та вроджених аномалій.

 • Вага кнура у віці 8-9 місяців — 170 кг.
 • Задні кінцівки — міцні, з цілими ратицями правильної форми.
 • Яєчки — довжина кожного 8 см, ширина 5 см, симетричні, з твердою консистенцією, мають вільно рухатися в калитці.

Травмовані кінцівки

Яєчки кнура: відхилення від норми (асиметричні, зліва) та норма (справа)

Травмований препуцій (зліва) та нормальний (справа)

Оцінка лібідо

Оцінка лібідо кнура виконується вимірюванням часу, необхідного пліднику з моменту входу в манеж до моменту виконання садки на фантом. За результатом  нараховують бали:

 • 1 бал — низьке лібідо, відсутність інтересу до фантому, не виконання садки впродовж 10 хв.;
 • 2 бали — помірне лібідо, кнур відволікається, проте проявляє інтерес до манекену, робить садку впродовж 5 хв.;
 • 3 бали — яскраво виражене лібідо, інтерес до манекену, робить садку менше, ніж за 5 хв.

Кнур з низьким лібідо не проявляє інтерес до манекена (зліва) та кнур з високим лібідо (справа)

Якість та продуктивність еякуляції

Також важливим критерієм є якість та продуктивність еякуляції. Оцінюють її тривалість та поведінку кнура під час процесу:

 • 1 бал — погана поведінка, короткий час еякуляції (менше 3 хв.), нервозність;
 • 2 бали — хороша поведінка, еякуляція за 3-5 хв.;
 • 3 бали — висока продуктивність, час еякуляції від 5 хв.

Якщо по одному з показників було нараховано менше 2-х балів, необхідно знайти й усунути причини дискомфорту та стресу в кнура, що може спричиняти больові відчуття та, як наслідок, рефлекторно пригнічувати лібідо й еякуляцію.

Оцінка сперми

Якісна оцінка сперми проводиться за визначенням рухливості, концентрації та морфології сперміїв. Оцінку необхідно проводити декілька разів, адже показники можуть суттєво відрізнятися в еякулятів, взятих у одного і того ж кнура за невеликий проміжок часу. Профілактичний огляд кнурів  доцільно проводити раз на 6 тижнів, оцінювати еякулят — раз на тиждень.

Еякуляти мають відповідати мінімальним стандартам якості. Враховуючи велику різницю між результатами досліджень, кількість досліджуваних доз може бути до 10-ти.

Референтні значення показників сперми молодих кнурів (до 12 місяців)

 

Параметри

≤ 9 місяців

> 9 місяців

Об'єм (без гелеподібної фракції)

100

150-200

Колір

Молочно-білий

Кремово-білий

Запах

Нейтральний

Нейтральний

Рухливість

70%

80%

Прямолінійний рух

65%

70%

Концентрація

0.15 x 109 sperm/ml

0.2 x 109 sperm/ml

% патологічних сперміїв

≤ 25%

≤ 20%

Аномалії голівки

≤ 1%

< 1%

Цитоплазматичні краплі

≤ 20%

< 15%

Аномалії хвостів

≤ 3%

< 3%

Інші аномалії

≤ 1%

< 1%

Патології акросом

≤ 20%

< 20%

 

Макроскопічні параметри оцінки

 • Об'єм — вимірюється на вагах (1 г = 1 мл).
 • Колір — оцінюється візуально.

Мікроскопічна оцінка: концентрація вимірюється фотометром чи за допомогою CASA-системи:

 • Рухливість: вимірюється під мікроскопом, за  шкалою від 0 до 100% (суб'єктивна оцінка) або системою CASA (об'єктивна оцінка).
 • Прямолінійний рух: визначається системою CASA або мікроскопією.
 • Аглютинація: вимірюється оптичний мікроскоп, шкала від 1 до 3.
 • Морфологія: оцінюється під фазовоконтрастним мікроскопом за шкалою від 0 до 100% (суб'єктивна оцінка) або CASA-системою (автоматична оцінка, вважається максимально  об'єктивною).

Тест на збереженість сперми проводиться через 24, 48 та 72 год. після розбавлення.

Аномальний колір еякулята (зліва, по центру) є показником патології

Поширені аномальні форми сперміїв кнурів

Мікробіологічне дослідження сперми

Бактерії є «нормальними» складовими частинами еякуляту кнура. Головним чином мікрофлора потрапляє у сперму, що збирають з препуціальною рідиною. Продукти обміну мікроорганізмів спричиняють порушення оболонки сперміїв, в результаті чого вони злипаються (аглютинують).

Важливо при проведенню бакпосіву на культуральні середовища робити висів на середовища для анаеробів, адже контамінантами еякуляту можуть бути також складові мікрофлори кишечнику.


Офіційний дистриб’ютор продукції ТМ Minitube в Україні — компанія БіоТестЛаб.

044 339-93-12

info@biotestlab.shop

biotestlab.shop