Годівля для підвищення виживаності поросят

Перші години життя поросят вирішальні, адже у цей час тварини не мають ні достатнього енергетичного запасу, ні імунного захисту. Якщо не забезпечити достатнє споживання молозива, з яким поросята отримують поживні речовини та антитіла, втрати можуть зрости у рази.

СТРУКТУРА ГРУПИ ТА МАСА НА МОМЕНТ ВІДЛУЧЕННЯ

70% втрат новонароджених поросят мають місце в перші чотири дні життя. З них 45% душить свиноматка і майже 20% гине через недоотримання достат-ньої кількості молозива/молока. Поросята народжуються без запасів глюкози, проте в перші години життя їм необхідна значна кількість енергії. Якщо вони не отримають її з молозивом, організм намагається мобілізува-ти енергію з м’язових тканин і печінки. При цьому сисуни стають млявими й не можуть вчасно втекти від свиноматки, коли та лягає чи сідає. Так, наукові дослідження доводять, що 50% поросят, яких задавила свиноматка, вже були слабкими чи хворими. Серед причин — інфекційні (вірусні та бактеріальні збудники) та неінфекційні (неналежні технологічні умови) чинники. Проте знизити негативний вплив цих факторів і зменшити падіж сисунів може своєчасна рододопомога та менеджмент новонароджених поросят.

МОЛОЗИВО У ПЕРШІ 24-И ГОДИНИ ЖИТТЯ — ОБОВ’ЯЗКОВО! Молозиво — життєво необхідне для новонароджених поросят, адже від рівня його споживання у перші години життя залежить виживаність та здоров’я поросят. Наприклад, споживання менше 200 г молозива у перші 24-и години може спричинити загибель сисунів на рівні понад 30%. Крім того, поросята, які споживають менше молозива у першу добу, гірше набирають масу. Ця тенденція зберігається до 42-го дня життя. Варто також брати до уваги, що якість молозива змінюється впродовж 12-и годин після опоросу — знижується кількість імуноглобулінів. До того ж лише протягом цього періоду кишечник поросят активно всмоктує антитіла, тоді ця здатність поступово згасає. Тому час має ключове значення.

НЕДОСТАТНЬО МОЛОЗИВА. ЩО РОБИТИ?Молозиво починає секретуватися приблизно на 90-ий день поросності і доступне для поросят упродовж 24-ох годин після опоросу. Водночас, недостатнє споживання молозива може бути спричинене:— його низькою якістю або кількістю;— браком функціонуючих сосків;— слабкістю та переохолодженням поросят. Ще один виклик — багатоплідність. Часто свиноматка не може забезпечити поросят достатньою кількістю молозива, а тоді — молока. У цьому разі можна застосувати спеціальні програми годівлі свиноматок та підгодівлі поросят (замінниками молока).

Цільова годівля свиноматок у кін-ці поросності може позитивно впливати на якість (рівень поживних речовин, імуноглобулінів, антимікробних білків та факторів росту) та кількість молозива. Адже перенесення IgG з крові в молозиво/молоко починається приблизно за десять днів до опоросу і досягає піку під час народження поросят. Зокрема, підтверджено, що олігосахариди маннану, кон’юговані лінолеві кислоти, вітамін Е та селен підвищують рівень IgG та IgA в крові. Тому раціони, багаті на ці інгредієнти, сприяють кращій якості молозива та молока, а відтак, і формуванню кращого колострального імунітету в поросят. Правильно збалансована годівля та додавання живих спорових культур у раціон свиноматок знижує рівень падежу сисунів. Це довів дослід, об’єктом якого стали 120 свиноматок данської генетики (рисунок 1) у середньому 5-го опоросу. Тварин розділили порівну на дві групи: контрольну та дослідну. Контрольній згодовували звичайний раціон, а дослідній — за 7 днів до опоросу і до кінця лактації у корм додавали живі спорові культури — 1,3 х 109 КУО/кг. Після цього порівняли показники продуктив-ності свиноматок та виробничі показники їхніх поросят (таблиця 1).

У результаті виявили, що свиноматки, які споживали раціони з мікробіальними культурами, мали на одне живонароджене порося більше (16,57 гол. проти 15,66 гол.), кількість мертвородів була на 3,74 гол. меншою, падіж — на 3,83% нижчим. При цьому маса гнізд дослідної групи на 7,1 кг або 8,5% перевищувала показники контрольної, а середньодобові прирости — на 8 г/доба або 3,5%.

ПІДТРИМКА ЗДОРОВ’Я ПОРОСЯТ

Бактеріальні патогени, такі як E.coli та Clostridium perfringens типу А та С, які характеризуються високою захворюва-ністю та падежем, становлять високий ризик для «стерильного» кишечника новонароджених поросят. Натомість зго-довування кормових добавок, які мають імуностимулюючу дію та стабілізують мі-крофлору кишечника (живі спорові куль-тури), доповнених високодоступними джерелами енергії, покращує здоров’я поросят у перші години життя. Це дозволяє значно знизити падіж до відлучення. Так, відсоток загибелі поросят дослідної групи порівняно з контрольною був зна-чно нижчим: для тварин масою до 1 кг на момент народження — на 2%, а з ма-сою до 0,8 кг — на майже 5% (рисунок 1). Таким чином, народження здоро-вих поросят не гарантує успіх виробництва. Вирішальним є догляд за новонародженими поросятами в перші години життя. Особливу увагу варто приділити менеджменту молозива, що гарантує «ідеальний старт» та зрештою познача-ється на виживаності та виробничих показниках поросят.

ПІДТРИМКА ЗДОРОВ’Я ПОРОСЯТ

Бактеріальні патогени, такі як E.coli та Clostridium perfringens типу А та С, які характеризуються високою захворюва-ністю та падежем, становлять високий ризик для «стерильного» кишечника но-вонароджених поросят. Натомість згодовування кормових добавок, які мають імуностимулюючу дію та стабілізують мікрофлору кишечника (живі спорові куль-тури), доповнених високодоступними джерелами енергії, покращує здоров’я поросят у перші години життя. Це дозвляє значно знизити падіж до відлучення. Так, відсоток загибелі поросят дослідної групи порівняно з контрольною був значно нижчим: для тварин масою до 1 кг на момент народження — на 2%, а з масою до 0,8 кг — на майже 5% (рисунок 1). Таким чином, народження здорових поросят не гарантує успіх виробництва. Вирішальним є догляд за новонародженими поросятами в перші години життя. Особливу увагу варто приділити менеджменту молозива, що гарантує «ідеальний старт» та зрештою позначається на виживаності та виробничих по-казниках поросят. 


ТОВ «Біохем Україна»

+38 (044)20 624 07

youtube.com

biochem.net