Інструмент для підвищення збереженості поросят

Сучасні сільськогосподарські підприємства утримують високопродуктивні породи свиней, свиноматки яких дають по 14-18 голів поросят за один опорос. І основним завданням спеціалістів цих підприємств є забезпечити максимальний показник життєздатності та збереженості поросят в умовах інтенсивного вирощування свиней. 

Осіпенко Олег Павлович — канд. с.-г. наук, технічний консультант ТОВ «Компанія «Агротрейдхім».

В результаті проведеного опитування в господарствах основних європейських країн-виробників свинини встановлено, що коефіцієнт життєздатності поросят коливається в межах 75−90%. Водночас, упродовж останнього десятиліття в Європі спостерігається щорічне збільшення кількості відлучених поросят на 1,5 голови на свиноматку за п’ять років. Проте зростання багатоплідності загострює потребу вигодовування поросят-сисунів та кращої їх збереженості.

Необхідно пам’ятати, що під час опоросу на новонароджених впливають декілька стресових факторів: температурний, енергетичний та стрес від нестачі заліза. У новонароджених поросят понижена терморегуляція. В результаті різниці температур в утробі свиноматки (38−39 ℃), родильному відділенні (19−21 ℃) та в зоні обігріву поросят (28−33 ℃) виникає температурний стрес, на подолання якого витрачається ресурс, який є обмеженим.

Новонароджені поросята мають таку будову травної системи, що вони добре перетравлюють тільки молоко матері. Недостатнє жировідкладення лише 1−2% від СР тіла, єдине джерело енергії — глікоген печінки і м’язів, якого достатньо на перші 15−20 годин життя. Тому виживання поросят залежить головним чином від молочності свиноматок та якості молозива і молока.

Поросята народжуються із недостатнім запасом заліза в організмі (близько 30 — 50 мг), а з молоком матері вони одержують усього лише 1 мг за добової потреби 10 — 15 мг. Відтак поросята у 3−4-денному віці перебувають у залізодефіцитному стані, а, приміром, у 3-тижневому — їм необхідно вже близько 200 мг і більше заліза на добу (із молоком вони можуть отримати лише близько 25 мг). Тому вони піддаються і залізодефіцитному стресу, який в багатьох господарствах завдає значних економічних збитків. Тому застосування енергетичних кормових добавок для поросят-сисунів може бути актуальним рішенням, що дає можливість покращити виробничі показники.

Енергетичний бустер «PIG SAVER FeORTE» — це кормова добавка для поросят із добового віку та свиноматок, вироблена компанією «Liptosa» Іспанія. Це комплексний препарат спрямованої дії із чітким енергетичним та імуностимулюючим ефектом, спрямований на зміцнення імунної системи організму поросят, після народження і відлучення від свиноматки. До його складу входять омега-3 та омега-6 жирні кислоти, фосфоліпіди, комплекс водо- та жиро-розчинних вітамінів та хелатний Ферум, яке по доступності може замінити внутрішньо м’язове введення Феруму, для попередження анемії поросят. З метою доведення ефективності застосування препарату було проведено цілу низку дослідів в умовах господарств.

Як показали результати виробничого досліду в умовах господарства у Вінницькій області, застосування препарату «PIG SAVER FeORTE» дало можливість покращити виробничі показники в підсисний період. Так, у поросят дослідної групи, яким на першу і на четверту добу життя давали по 2,1 мл (одноразове натискання на дозатор) препарату «PIG SAVER FeORTE» середня жива маса поросят на 27 добу збільшилася на 6,8% (рис. 1), збереженість поросят до відлучення — на 2,2%, коефіцієнт життєздатності — на 2,3%.

Рис. 1. Середня жива маса поросят на 27 день, кг

Біохімічні показники крові на 27 день у поросят дослідної групи також переважали контроль. Так, кількість еритроцитів збільшилася на 6,3%, концентрація гемоглобіну — на 5,1%, а концентрація гематокриту на 8,4% порівняно із контролем.

Отже, на основі результатів виробничих дослідів можна зробити висновки, що додаткове застосування енергетичних біологічно-активних добавок дає можливість покращити збереженість поросят, підвищити середньодобові прирости живої маси, покращити морфологічні та біохімічні показники крові і збільшити коефіцієнт життєздатності.


За детальною інформацією:

+380 44 257 0859
www.athcompany.ua
infoathcompany@gmail.com