Моніторинг виробництва: як оцінювати ефективність вирощування свиней щодня

©

Виробничий процес у свинарстві вимагає постійного контролю. Так, збір даних щодо споживання корму та води, добових приростів допомагає виробнику не тільки моніторити результати господарства, а й використовувати їх для оптимізації виробництва.

Основні показники, за якими можна відслідковувати ефективність виробництва, — споживання води, корму та середньодобові прирости. Наразі на багатьох підприємствах або свинокомплексах цю інформацію збирають «вручну» та фіксують на інформаційних панелях, наприклад, на звичайній дошці. Проблема цього способу в тому, що не зберігаються ретроспективні дані. Крім того, якщо якийсь із показників внесли невірно, якість даних втрачається. Сьогодні діджиталізація галузі дає можливість збирати всі дані на персональному комп’ютері чи мобільному телефоні. При цьому оптимізуються витрати часу працівників, збільшується якість та точність даних, зручний інтерфейс дозволяє вносити дані у зручному вигляді та отримувати інформацію щодо кожного параметру. Крім того, програма надсилає попередження, якщо якийсь із показників «відстає» від заданої норми у реальному часі. Для прикладу, якщо на фермі встановлено камери моніторингу маси, можна дізнатися, як тварини реагують на нову стратегію годівлі та порівняти показники з попередніми результатами (рисунок 1).

Ввід даних налаштовується індивідуально, залежно від потреб конкретного господарства. У випадку, якщо треба здійснювати моніторинг споживання води або корму, зважування тварин чи вмісту корму в бункерах, треба встановити додаткові датчики. Всі компоненти об’єднують у одну систему, якою керує один контролер та виводить дані на панель у реальному часі. Для прикладу, на фото 1 зображено вивід даних з програми, яка здійснює моніторинг приросту маси тварин. Задопомогою налаштувань можна відображати середньодобові прирости, результати зважувань чи споживання води. Таким самим чином можна зберегти кілька вкладок з найважливішими показниками. Якщо у програму введені цільові показники програма автоматично порівнюватиме отримані дані з ними та формуватиме криву (рисунок 2). Крім того, наприклад, якщо показники на одному з майданчиків перевищують планові, їх можна скопіювати та використовувати як цільові для інших майданчиків. Відображення даних також можна розділити за кожною групою. Наприклад, група 2 демонструє кращий результат. Ці дані можна використовувати як цільові та для порівняння з показниками на інших майданчиках відносно кривої даних цієї групи.

Фото 1

Відображення даних щодо добових приростів тварин

Відображення даних щодо добових приростів тварин

Практичний кейс відображення впливу температурного режиму у приміщенні на добові прирости поросят (Республіка Чехія): «кардіограма» — температура повітря у приміщенні, середня червона крива — цільовий показник добового приросту, нижня червона крива — результати зважувань (рисунок 3). На фермі були несправності з опаленням. Відповідно, після відлучення поросята не набирали достатньої маси. Після того, як опалення полагодили, температура у приміщенні стала помірнішою, прирости збільшилися. Тобто, система у реальному часі демонструє результати виробництва та чинники впливу на них.

Якщо після переведення в інший цех тваринам додають у воду ветеринарні препарати, система дозволяє контролювати споживання води, зокрема чи відповідає показник цільовому. Крім того, можна проконтролювати ефект препарату на виробничі показники. Один з важливих моментів у виробничому процесі — зміна корму. Програма демонструє його вплив на поросят. Наприклад, на рисунку 4 можна бачити, що при переході на інший корм поросята втратили майже 200 г приросту/ доба. Маючи дані, технологи приймають рішення чи коригувати рецептуру, чи організувати плавніший перехід між кормами. Таким чином, вдасться зберегти показники максимально наближеними до цільових та забезпечити добрий виробничий результат. Система моніторингу маси визначає приріст за добу та фіксує результати зважувань. Для прикладу, на рисунку 5 зображено несправність датчика, зафіксовану програмою. Виявилося, що у системі годівлі стався збій та датчик не подавав корм у годівниці. Як наслідок, тварини на відгодівлі не отримували корм упродовж 12-15 годин. Відповідно, знадобиться більше часу, щоб досягти забійної кондиції. А це додаткові дні утримання тварин, витрати корму тощо. У разі використання онлайнмоніторингу можна передбачити та зреагувати на проблеми з подачею корму чи води, мікрокліматом вчасно. Система, що поєднує камери, ваги корму та лічильники води, сформує графіки щодо приростів, споживання та маси, надасть підказки та повідомлення, якщо відхилення від цільових показників буде значним. Замість ваг корму можна використовувати лічильники зважування корму в бункері: можна дізнатися, скільки корму спожили тварини, скільки корму треба завантажити тощо. Таким чином, залежно від задач, усі процеси виробництва та менеджмент можна контролювати та корегувати.


ТОВ «АгроКлімат Україна»:

2 660 Київ, Україна;

вул. Євгена Сверстюка, 19, оф.914

+38 067 386 26 91, +38 829 52 62, +38 067 537 36 67

volodymyr.brovchenko15@gmail.com

agroclimate.com.ua

biopulsilo.com/ua/