Краща перетравність корму — вищий прибуток

Сучасне свинарство стикається з низкою проблем,  що стосуються благополуччя тварин, якості  продукції, захисту навколишнього середовища та економіки виробництва. Вирішити останню  та забезпечити прибуток допоможуть  кормові добавки на основі живих  спорових культур Bacillus licheniformis і Bacillus subtilis.  Вони допомагають підтримувати  цілісність шлунково-кишкового  тракту і виробничі показники тварин,  стабілізуючи мікрофлору кишечника,  синтезуючи велику кількість ферментів,  що забезпечують кращу перетравність  поживних речовин. За рахунок цього  вдається покращити конверсію корму,  а відтак, — здешевити раціон тварин.  Таку здатність спороутворюючих культур  підтвердили експериментально. 
 

Умови та хід досліду

Практиний дослід провели на свинофермі у Нідерландах, де визначали вплив пробіотичних кормових добавок на виробничі показники свиней на дорощуванні–відгодівлі. Для цього випадковим чином відібрали 168 кнурців (Topigs 20 x П’єтрен) і розділили на дві групи (контрольну та дослідну), які помістили в 14-и загонах (7 загонів на групу) по 12 тварин в кожному. Свиням контрольної групи згодовували стандартний раціон, а дослідної групи — такий самий корм, але у ньому 2% соєвого шроту замінили 2% пшениці та додали 400 г/т живих спорових культур. До того ж обидва раціони містили фітазу та ксиланазу (таблиця 1) і відповідали рекомендованим нормам поживних речовин (таблиця 2).

Результати дослідження

Наприкінці експерименту проаналізували виробничі показники свиней та дані після їхнього забою (таблиця 3). При цьому виявили незначні відмінності у результатах відгодівлі тварин контрольної та дослідної групи. Проте витрати на корм в цілому та у розрахунку на кілограм приросту в дослідній групі були нижчими. Прибуток на голову з урахуванням усіх витрат на закупівлю поросят, утримання, годівлю, а також падежу у групі тварин, що споживали раціон з пробіотичними добавками порівняно з контрольною був на 1,32 євро вищим.  Таким чином, досвід демонструє, що жива спорова культура містить мікроорганізми, які синтезують ферменти, що покращують травлення у свиней. За рахунок цього можна компенсувати заміну 2% соєвого шроту пшеницею, знизивши витрати на корми, зменшити падіж і, в цілому, збільшити прибутковість виробництва.


ТОВ «Біохем Україна»:

+38 (044)20 624 07

youtube.com

biochem.net