Інновації для операторів ринку у зв'язку з адаптацією європейського харчового законодавства

 • 1459
 • 67

Прийнятий Закон «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» накладає певні обов’язки на операторів, які займаються первинним виробництвом та переробкою. Вони описані в Настановах з дотримання вимог законодавства щодо безпечності харчових продуктів на потужностях з вирощування, утримання, забою свиней та розбирання м’яса, розроблених Асоціацією «Свинарі України» в тандемі з фахівцями Проекту USAID «Агросільгоспрозвиток». Оператори ринку можуть виконувати вимоги Настанов повністю чи частково, не порушуючи при цьому вимог законодавства про безпечність та основні показники якості харчових продуктів.

Правила гігієни для потужностей, де утримуються тварини

Вхідний контроль та оцінювання постачальників

Закупівлі: джерела закупівель поголів’я господарств-відгодівельників повинні бути перевірені, ретельно відібранні за такими критеріями: ветеринарно-санітарний стан, стан здоров’я і благополуччя тварин, програма вакцинування. Корм та матеріали відповідно до встановлених оператором ринку вимог.

Безпечність води та повітря

Водопідготовку організовують відповідно до оцінки ризику залежно від джерела водопостачання — централізоване, свердловини чи поверхневі води.

Якщо використовують резервуари для зберігання води, вони повинні бути чистими і мати кришку, щоб запобігти потраплянню бруду, щурів, мишей і птахів. Потрібно запровадити регулярний графік очищення та, за потреби, дезінфекції резервуарів, водопроводів, поїлок.

Операторам ринку рекомендовано розглянути встановлення фільтрів у місцях забору повітря для вентиляції.

Гігієна персоналу

Персонал та відвідувачі повинні дотримуватися правил особистої гігієни. Наприклад, неприпустима наявність бруду у піднігтьових просторах. Оператор ринку повинен визначити перелік таких правил і здійснювати регулярний контроль.

Вхід персоналу та відвідувачів у виробничу зону потужності можливий лише через санпропускник. Процедура проходження санпропускника є описаною та проведено навчання щодо її виконання. Рекомендовано визначити відповідальну особу, яка контролює якість проходження санітарної обробки персоналу,

Санітарно-гігієнічний стан пропускника є належним, поверхні легко дезінфікуються та є постійно чистими, наявні та використовуються мийно-дезінфікуючі засоби.

За потреби перед входом у виробничі приміщення чи секції додатково забезпечити миття та дезінфекцію рук (рукомийник, найкраще безконтактний, мийні та дезінфікуючі шкіру рук засоби, одноразові паперові рушники та смітник, який регулярно прибирається).

Забезпечити обслуговуючий персонал подвійним комплектом спецодягу та взуття, організувати централізоване його знезараження та прання. Відвідувачам рекомендовано видавати одноразовий спецодяг, який після використання утилізувати, обов’язково забезпечити змінним взуттям.

Перш ніж допустити відвідувачів на територію потужності, необхідно отримати та зафіксувати інформацію про стан їхнього здоров’я, час останнього відвідування інших ферм та контакту з тваринами.

Транспорт

Зовнішнім транспортним засобам заборонено в’їзд на територію потужності. Якщо в цьому є потреба, оператор ринку повинен забезпечити умови та засоби для ефективного очищення та дезінфекції транспорту. Рекомендовано, щоб водій не виходив з кабіни (наприклад, запломбувати її) або ж  забезпечити його змінним одягом (рекомендовано одноразовим) і взуттям (за потреби, передбачити можливість проходження санпропускника).

Потужність має протокол миття та дезінфекції транспорту, оцінки їх якості, (не)допуску водія. Персонал ознайомлений з ним та навчений.

Ведуться записи щодо миття, дезінфекції транспорту та періоду експозиції.

Прибирання

Будівлі, обладнання, інвентар, що контактують із тваринами, необхідно регулярно очищати і дезінфікувати. Дезінфекцію здійснюють тільки після ретельного очищення. Холодні температури та органічний матеріал ослаблюють дію дезінфікуючих засобів. Хімічні речовини потребують періоду експозиції, щоб подіяти.

Процедури очищення та дезінфекції включають:

 • видалення підстилки, гною і залишків кормів;
 • ретельне очищення всіх поверхонь обладнання;
 • ретельне очищення гарячою водою з миючими засобами, за потреби, замочування. Промивання під тиском чистою водою, щоб змити засіб та видалити всі залишки;
 • відповідно до інструкції застосування дезінфектанту (до всіх поверхонь) у виробничих приміщеннях, ретельне змивання препарату;
 • належний період висушування поверхонь.

Обов’язковою умовою є дотримання принципу «порожньо-зайнято», з санацією приміщень впродовж двох-п’яти діб.

Промаркувати та закріпити обладнання, інвентар, спецодяг, взуття та інші предмети догляду за виробничими ділянками, не передавати їх на іншу ділянку без попереднього очищення та дезінфекції.

Обладнання/інструменти/інвентар, яке контактувало з хворими тваринами, очистити і продезінфікувати перед застосуванням до здорових.

Оператор ринку зобов’язаний забезпечити очищення і дезінфекцію взуття перед входом у кожне приміщення потужності (застосування лише ємностей з дезрозчином для взуття без механічного видалення бруду неефективне). Дезінфікуючі розчини повинні мати широкий спектр дії, щоб бути активними в присутності органічного матеріалу та при низьких температурах.

Дизайн і матеріали виробничих корпусів мають забезпечити легке прибирання/очищення і миття (немає прихованих кутів і важкодоступних місць).

Процедури прибирання та дезінфекції поверхонь повинні передбачити: періодичність, методики, набір відповідних миючих та дезінфікуючих засобів. Персонал, який здійснює прибирання та дезінфекцію, має з ними добре ознайомитися і пройти навчання.

Критерії вибору дезінфікуючого засобу:

 • склад: кількість груп дезінфектантів у продукті, синергія між різними групами;
 • ефективність: бактерицидний, фунгіцидний і віроцидний, який вбиває всі бактерії, гриби, віруси і спори. Дезінфікуючий засіб має діяти в присутності органічного матеріалу;
 • універсальність: в ідеалі, дезінфікуючий засіб має бути придатним до використання для розпилення, спінювання;
 • безпека: для людей, тварин і обладнання. Останнє означає, що він не повинен викликати корозію. Для того, щоб бути безпечним для навколишнього середовища, дезінфектант також має біологічно розкладатися і, отже, не містити важких металів.

Контроль шкідників

На потужності повинна бути впроваджена програма боротьби зі шкідниками. Необхідно запобігати появі гризунів, гнізд птахів. Домашні та дикі тварини за жодних обставин не повинні мати доступу до потужності, де утримуються свині.

Навколо приміщень, в яких утримуються свині, не створювати насадження плодово-ягідних дерев та кущів для зменшення ймовірності заселення їх синантропними та дикими тваринами;

Заходи контролю гризунів:

 • регулярний огляд будівель для перевірки наявності гризунів;
 • визначення джерел їжі для гризунів і запобігання доступу до них;
 • ліквідація нір та інших можливих місць проживання;
 • ліквідація можливих схованок. Рекомендовано 3-метрову відкриту зону навколо будівель;
 • використання пасток (рекомендовано кожні 5 м по зовнішньому периметру будівлі);
 • регулярне прибирання.

Потужність повинна бути огороджена. Рекомендовано одноконтурну суцільну огорожу або двоконтурну сітчасту (із відстанню між контурами не менше 2 метрів). 

Заходи контролю птахів:

 • ліквідувати або захистити місця, де птахи можуть сідати;
 • закривати усі ємності з кормами;
 • за наявності великої кількості птахів ввести процедуру щоденного прибирання годівниць і поїлок;
 • негайне прибирання розсипаного корму;
 • звукові та візуальні відлякувачі.

Заходи контролю комах:

 • закриті двері, якщо не використовуються;
 • вікна, що відкриваються, захищені антимоскітними сітками;
 • засоби знищення комах, розміщені у місцях проникнення.

Поводження з відходами та побічними продуктами тваринного походження.

Оператори ринку, які здійснюють діяльність із розведення, вирощування, забою свиней та розбирання м’яса, повинні виконувати вимоги Закону України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною», зокрема в аспекті зберігання та утилізації побічних продуктів тваринного походження (гній, падіж тощо).

Загони регулярно (частота залежить від від типу підлог, системи годівлі та напування) очищують від гною та залишків корму. Місця зберігання побічних продуктів тваринного походження (наприклад, гною та падежу) повинні бути на визначеній законодавством відстані від виробничих приміщень, де утримують тварин.

Якщо потужність має підписану із ветсанзаводом угоду щодо вивезення падежу та інших побічних продуктів тваринного походження, необхідно забезпечити їх безпечне зберігання до моменту транспортування. Вивезення до місця зберігання повинно здійснюватися спеціалізованим трансортом, що виключає витоки біоматеріалу. Його миють та дезінфікують після кожного перевезення.

На території господарств проводять розподіл «чистих» (підвезення кормів, свиней) та «брудних» (вивезення гною, загиблих свиней, відходів забою) автотранспортних шляхів з розрахунку виключення їх перетинання фізично або в часі, що затверджено оператором ринку у  відповідних описаних процедурах    

Документація

Вимоги до документації

На фермі треба мати план ферми та позначені на плані напрями та маршрути переміщення (людей, транспорту брудного, транспорту чистого, тварин, кормів, тощо).

Власник або його уповноважений представник повинен володіти інформацією щодо походження всіх тварин на фермі та отримувачів тварин та продукції, що походять із ферми

Введення документації: лікування та внутрішній контроль

До приміщень, де зберігаються лікарські засоби, мають доступ лише особи з відповідною освітою та кваліфікацією, які пройшли відповідне навчання. Ветпрепарати та інші засоби медичного призначення, які застосовують для тварин, повинні бути зареєстровані в Україні та не заборонені в ЄС. Інформацію про зареєстровані в ЄС препарати можна зайти на загальнодоступних ресурсах або на сайтах виробників ветеринарних препаратів.

Перелік заборонених лікарських засобів можна переглянути в реєстрі ветеринарних препаратів на сайті Держпродспоживслужби.

Ветеринарне обслуговування господарств може здійснювати як спеціаліст господарства, так і інші (державні та приватні) спеціалісти ветеринарної медицини. На фермі повинні вестися та надаватися на перевірку інспектору записи щодо надходження та використання ветеринарних засобів (Додаток І Регламенту ЄС 852/2004).

Лікування тварин здійснює виключно спеціаліст ветеринарної медицини. Всі маніпуляції фіксуються в амбулаторному журналі. Записи щодо періодів каренції після застосування препаратів мають бути доступні особам, які ухвалюють рішення щодо забою. Якщо таких немає, рішення приймає виключно спеціаліст ветеринарної медицини.

Тварини, що піддаються лікуванню або лікувально-профілактичним обробкам, внаслідок яких можливі залишки хімічних речовин у продукції, повинні бути відокремлені або промарковані.

У господарстві повинні бути доступні інструкції щодо застовування (вкладки) до препаратів, які є на фермі.

План біобезпеки відповідно до кодексу МЕБ*

У плані біологічної безпеки повинні бути описані партнерські стосунки та розподіл відповідальності між промисловим сектором та ветеринарними органами. Також мають бути запротокольовані стандартні операційні процедури як доказ того, що нагляд здійснюється, а системи ідентифікації, простежуваності живих тварин і практики виробничого менеджменту відповідають встановленому рівню зоосанітарного статусу.

Крім даних, що стосуються контролю переміщення тварин, у план біологічної безпеки мають бути включені:

 • реєстраційні журнали відтворення поголів’я;
 • відомості про походження кормів для тварин;
 • результати нагляду;
 • реєстри загибелі й народження;
 • журнали реєстрації відвідувачів;
 • записи щодо фактів падежу, захворюваності, призначених препаратів та вакцинації;
 • документація про навчання персоналу;
 • інші критерії, які свідчать про зниження ризиків.

У плані біологічної безпеки має бути зазначено, яким чином проводиться перевірка виконання профілактичних заходів з метою регулярної переоцінки ризиків і приведення заходів у відповідність до її результатів

*МЕБ — Міжнародне епізоотичне бюро.


PigUA.info за матеріалами журналу «Прибуткове свинарство» №1 (43), лютий 2018 р.